Reference: Volume 36D (1952), Part No. 3, Section , Page 593

Judgement Details


Date
10/01/1952
Court
OF COMMERCE
Judiciary
HARDING WILLIAM
Parties
FRANCIS JOSEPH WISMAYER NE vs ANTONIO FALZON NE ET
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
ART. 2253 TAL-KODICI CIVILI - BEJGH - INGROSSSA U DETTAL - PRESKRIZZJONI - PROVA
Summary
L-azzjoni tal-kreditur ghall-prezz ta` merkanzija jew oggetti jew hwejjeg ohra mobili, hija suggettaghall-preskrizzjoni ta` tmintax-il xahar. Imma jekk il-bjegh ikun sar bl-ingrossa, dik il-preskrizzjoni mhix applikabili. gahll-finijiet tal-preskrizzjoni, biex jigi stabbilit jekk il-bejgh ikunx sar bl-ingrossa jew bl-imnut jitqies mhux il-professjoni abitwali taxx-errej imma l-bejgh stess li jkun hemm il-kwistjoni fuqu. Huwa veru li l-Qorti ghandha tuza certa cirkospezzjoni meta tigi msejhabiex takkolji istanza kontra persuna mejta imma dana ma jfissirx illi l-Qorti ma ghandhiex takoljidik l-istanza meta ma jkunx hemm rgunijeit ghal suspett ta` domanda arkitettata
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info