Reference: Volume 36D (1952), Part No. 3, Section , Page 626

Judgement Details


Date
12/02/1952
Court
OF COMMERCE
Judiciary
HARDING WILLIAM
Parties
LOUIS CARABOTT NE vs JOSEPH GAUCI NE
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
"COPYRIGHT" - BWONA FEDE - DANNI - DRITTIJIET TA' L-AWTUR - SECTION 8 TAL-COPYRIGHT ACT, 1911 - TERMINU
Summary
Min jaghmel rapprezentazzjoni ta` xoghol originali protett mill-Copyright ma jistax ikun ezentat mir-responsabilita` ghad-danni derivanti minn vjolazzjoni tal-"copyright" fuq il-motiv illi huwa kienin bwona fede, jigifieri illi huwa ma kienx jaf li x-xoghol minu raprezentat kien protett mill-"copyright"; ghaliex, qabel ma ghamel dik ir-rapprentazzjoni, kien dmir teighu li jara jekk kienx hemm "copyright". imma jekk tigi rapprezentata, mhux l-opra originali ta` l-awtur, imma riduzzjoni ta` dikl-opra maghmula minn awtur iehor; u din ir-riduzzjoni tkun ukoll protetta mill-"copyright" jekk ir-rapprezentazzjoni kien indott fil-kredenza li huwa qieghed jirrapprezenta opra li ma ghadhiex protetta mill-"copyright" minhabba li ghada z-zmien ta` dina l-protezzjoni, mentri fil-fatt huwa jkun qieghed jirrapprezenta r-riduzzjoni ta` dik l-opra, u dina r-riduzzjoni tkun protetta, huwa jigi mehlusmill-htija ta` ksur tal-"copyright" minhabba dik il-bwona fede tieghu. It-terminu tal-"Copyright"huwa ghal ghomor l-awtur u ghal hamsin sena wara mewtu.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info