Reference: Volume 36D (1952), Part No. 3, Section , Page 629

Judgement Details


Date
13/02/1952
Court
OF COMMERCE
Judiciary
HARDING WILLIAM
Parties
FORTUNATO PETRONI vs CARMELO PETRONI ET
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
DANNI - IMPOSSIBILITA` TA` EZEKUZZJONI SPECIFIKA - OBLIGAZZJONI - SPEJJEZ GUDIZZJARJI
Summary
Meta l-obligazzjoni ma tistax tigi aktar ezegwita f'forma specifika, il-kreditur ta` l-obligazzjonima ghandux jagixxi kontra d-debitur ghall-ezekuzzjoni specifika ta` l-obligazzjoni. huwa jibqaghlu,jekk ikun il-kaz, l-azzjoni ghad-danni. Jekk imbaghad, meta huwa ppropona l-azzjoni biex igieghellid-debitur jadempixxi l-obligazzjoni f'forma specifika, huwa kien jaf li dan l-adempiment ma kienxaktar possibli, l-azzjoni tieghu hija ntentata hazin, u huwa ghandu jbati l-ispejjez tal-kawza.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info