Reference: Volume 32B (1945), Part No. 1, Section 2, Page 544

Judgement Details


Date
22/01/1945
Court
OF APPEAL (CIVIL, SUPERIOR)
Judiciary
CAMILLERI LUIGI A., GANADO E., HARDING WILLIAM
Parties
JOSEPH M. PACE ET. vs FRANCIS CHARLES FERGUSON NE.
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
APPELL - ART. 175, 179, U 233, NO. 4, TAL-PROCEDURA CIVILI - LISTA TAX-XHIEDA - PROVI - ROGATORJI - XHIEDA GODDA
Summary
L-obligu tal-parti li flimkien mac-citazzjoni ghandha tipprezenta dikjarazzjoni bil-lista tax-xhiedali gie ntrodott bl-emendi li saru fl-1934 u 1935 huwa applikabbili anki ghal dawk il-persuni li jkunu assenti minn dawn il-Gzejjer; u ghalhekk min ma jindikax dawk il-persuni fil-lista tax-xhieda majistax bhala dritt jitlob li jinstemghu bhala xhieda bil-proceduri tar-rogartorji; u dan apparti mill-fatt illi fit-tieni istanza ma jistghux bhala regola jinstemghu xhieda godda li ma kienux migjubafl-ewwel istanza. Dana pero ma jnehhix il-fakolta' tal-Qorti li tammetti l-prova permezz ta' dawkix-xhieda jekk tigi dimostrata ghas-soddisfazzjon tal-Qorti n-necessita' jew l-utilita' li tezaminadawk ix-xhieda salv li tiehu konsiderazzjoni ta' dan fil-kap ta' l-ispejjez. Fil-kaz il-Qorti cahdet it-talba, bhala dritt ghar-rogatorji ta' xhud li ma kienx dikjarat; imma rrizervat li tammetti l-produzzjoni tieghu aktar tard fil-kaz illi mit-trattazzjoni ulterjuri tal-kawza tirrizulta dik in-necessita' jew utilita.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info