Reference: Volume 32C (1944), Part No. 2, Section , Page 1

Judgement Details


Date
07/01/1944
Court
OF APPEAL (CIVIL, SUPERIOR)
Judiciary
GOUDER TANCRED
Parties
GIUSEPPINA CREMONA vs CATERINA CALLEJA ET
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
GRATUWITA' - SERVIGI
Summary
F'materja ta' servigi l-prezunzjoni hija li min jirrendihom jistenna xi kumpens taghhom. Imma f'azijiet ta' rapporti stretti ta' demm jew ta' hbiberija kbira, jew ta' intimita ta' affezzjoni, il-prezunzjoni hija illi s-servigi ew prestati gratuwitament, bi spirtu ta' affezzjoni u b'intenzjoni disinteressata, meta ma jikkagunawx telf materjali, imma biss inkommodu jew sakrificcju personali, ghalkemm gravi jista jkun dan l-inkomodu jew dan is-sagrificju. Pero' din il-prezunzjoni ta' gratuwita' f'dawn il-kazijiet ghandha tigi eskluza jekk ic-cirkustanzi juru li ma ghandhiex tibqa' ssehh.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info