Reference: Volume 32D (1946), Part No. 2, Section , Page 317

Judgement Details


Date
01/05/1946
Court
CIVIL COURT, FIRST HALL
Judiciary
HARDING WILLIAM
Parties
NEG. UGO PACE ET. vs PROF. JOSEPH ANASTASI PACE NE.
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Summary
Il-"War Damage Commission" hija korp amministrattiv ta' karattru "quasi judical", rivestita b'"discretionary porcers" li ma humiex sindakabbli mill-Qorti sakemm dawk il-poteri diskrezzjonali jigu ezercitati legalment, fis-sustanza u fil-forma, skond ir-regoli tan-"natural justice". Il-qorti tista'ghalhekk tissindika l-atti diskrezzjonali ta' dik il-Kummissjoni fis-sens biss li tara jekk dawk l-atti humiex legali, jekk gewx osservati l-proceduri mehtiega, u jekk l-ezercizzju ta' dik id-diskrezzjoni kienx "fair and honest"; imma ma tistax tissostitwixxi d-diskrezzjoni taghha, bhala opportunita' jew espedjenza, ghal dik tal-Kummissjoni. Il-"War Damage Commission" ghandha s-setgha li taghti jew le kumpens ghall-hsarat tal-gwerra; liema setgha tikkomprendi necessarjament dik li tiffissa l-ammont tal-hlas; u sakemm dik il-Kummissjoni tkun imxiet "reasonably and fairly", u fil-limiti stabbiliti mir-regolamenti, id-diskrezzjoni taghha relativament ghall-"kwantum" tal-kumpens ma tistax tigisostitwita mid-diskrezzjoni tal-Qorti.




Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info