Reference: Volume 32C (1944), Part No. 2, Section , Page 298

Judgement Details


Date
07/01/1944
Court
OF APPEAL (CIVIL, SUPERIOR)
Judiciary
-
Parties
HILDA DEGABRIELE vs ROGANTINO DEGABRIELE
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Summary
Ghalkemm is-separazzjoni "di fatto" hu stat li ma hux rikonoxxut mal-ligi, dan hu veru fis-sens illibi stat simili ma jistghux jigu alterati r-relazzjonijiet bejn il-konjugi stess, u mhux anki fis-sens illi t-tribunal majistax jaghti provvediment dwar it-tfal. Il-provvediment tat-tribunal dwarit-tfal, anki f'kaz ta' semplici separazzjoni "di fatto", jirrigwardaw interess publiku fdat lill-awtorita' gudizzjarja li meta taghti provvedimenti simili, b'daqshekk ma tkunx qieghda tissanzjona l-istat anormali tas-separazzjoni. Huwa veru li l-missier, sakmm huwa nvestit bil-patrija potesta' fuq uliedu gahndu b'ligi s-setgha li jidderigi l-kura u l-edukazzjoni tat-tfal, u huwa veru wkoll illil-interess tat-tfal u l-vantagg taghhom huma r-regola primarja; imma dawn il-konsiderazzjonijiet ghandhom jigu konciljati max-xewqa u d-dritt ta' l-omm "ex jure naturae" li tara l-uliedha. Ghaldaqstant, sakemm it-talba ta' l-omm hija limitata ghall-access ghat-tfal, u mhux ukoll biex tehodhom gandha, il-Qorti ma ghandhiex bzonn tidhol fl-indagini tal-kondotta morali ta' l-omm, sakemm ma jigix pruvat li anki dak l-access ta' l-omm kif regolat mill-Qorti ikun ta' hsara lit-tfal.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info