Reference: Volume 32C (1945), Part No. 2, Section , Page 164

Judgement Details


Date
30/10/1945
Court
CIVIL COURT, FIRST HALL
Judiciary
GOUDER TANCRED
Parties
GERTRUDE BRUNO NE. vs AVV DR. EDGAR BUHAGIAR ET NE
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
ART. 748, NO. 7 TAL-PROCEDURA CIVILI - FRUSTIERI - GURISDIZZJONI - SECTION 145 TA' L-"ARMY ACT"
Summary
Biex il-Qorti Taghna jkollhom gurisdizzjoni biex jiehdu konjizzjoni ta' kawza kontra persuni li ma humiex domiciljati u lanqas prezenti f'dawn il-Gzejjer, fuq il-motiv li s-sentenza tista' tigi ezegwita f'dawn il-Gzejjer, fuq il-motiv li s-sentenza tista' tigi ezegwita f'dawn il-Gzejjer li fuqhom il-gudikat jista' attwalment jigi ezegwit; ghax dik il-possibilita' ta' ezekuzzjoni tista' tigi nieqsafejn jonqos kull mezz ta' ezekuzzjoni sija fuq il-beni billi l-konvenut ma jippossjedix beni f'dawnil-Gzejjer, sija fuq il-persuna billi l-konvenut, lanqas biss temporaneament ma jkunx jinsab f'dawnil-gzejjer. Fil-kaz prezenti t-talba kienet ghall-manteniment ta' tarbija illegittima ta' suldat li twieldet mir-relazzjonijiet tieghu ma l-attrici. Billi dak is-suldat ma kienx prezenti Malta u makellux beni f'Malta li fuqhom is-sentenza setghet tigi ezegwita, gie ritenut li l-Qrati Taghna ma kellhomx gurisdizzjoni fil-kaz; u dan avvolja l-Army Act" jistabbilixxi r-responsabbilta' tas-suldatghall-manteniment ta' tarbija tieghu illegittima.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info