Reference: Volume 32C (1946), Part No. 2, Section , Page 274

Judgement Details


Date
18/03/1946
Court
CIVIL COURT, FIRST HALL
Judiciary
MONTANARO GAUCI A.J.
Parties
CONSIGLIO GALEA vs SALVATORE DARMANIN ET.
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
BENNEJ - LICENZA - LOKAZZJONI D'OPERA
Summary
Ma jistghux jiffurmaw oggett ta' kuntratt hwejjeg impossibili, jew projbiti mill-ligi, jew kuntrarjighall-kostumi tajba jew ghall-ordni publiku. Min jindahal ghal xoghol meta ma ghandux licenza biexjahdem dak ix-xoghol u dik il-licenza hija rikjesta skond il-ligi, ma jistax jezigi l-hlas tax-xoghol li jkun ghamel. Fil-kaz prezenti dan il-principju gie applikat kontra bennej li ha f'idejh u ghamel xoghol ta' bennej meta huwa ma kellux il-licenza preskritta mill-Ligijiet tal-Pulizija biex wiehed jista' jahdem ta' bennej.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info