Reference: Volume 32C (1945), Part No. 2, Section , Page 182

Judgement Details


Date
08/01/1946
Court
CIVIL COURT, FIRST HALL
Judiciary
GOUDER TANCRED
Parties
JOSEPH BRINCAT ET vs JOSEPH E AXISA, O.B.E., NE ET
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
ART. 24 TAL-LIGIJIET KRIMINALI - BEJGH - KONFISKA - PREZZ TA` L-OGGETT MISRUQ - PRODOTT TAR-REAT - SERQ
Summary
il-konfiska, li skond il-ligi hija kosnegwenza necessarja tad-delitt, tolqot il-korp tad-delitt, il-hwejjeg li servew jew kienu destianti ghall-konsumazzjoni tad-delitt, l-prodott tad-delitt. Fil-prodott tad-delitt ma humiex komprizi l-profitti maghmula bir-reat; u ghalhekk il-konfiska ma toqotx l-oggetti akkwsita bir-rikavat tal-bejgh tal-haga misruqa jew il-flus rikavati minn dak il-bejgh; gahxdawn ma humiex prodotto tad-delitt, imma l-utilizazzjoni tal-prodotto tad-delitt stess. imma jekkir-rikavat tal-bejgh ta` l-oggett misruq ma hux suggett ghal-konfiska, mill-banda l-ohra ma jista` jinghad illi dak ir-rikavat jappartjeni lil min ikkometta s-serq, imma jappartjeni lill-persuna li gahd-danu taghha sar is-serq.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info