Reference: Volume 32C (1945), Part No. 2, Section , Page 178

Judgement Details


Date
04/12/1945
Court
CIVIL COURT, FIRST HALL
Judiciary
GOUDER TANCRED
Parties
NEG. JOHN BECK vs WISQ. REV. KAN. DON EMMANUELE BERTOLI NE ET
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
ART. 16 TA` L-ORDINANZA XXI TA` L-1931 - LOKAZZJONI - PATTIJIET LI JIPPRRIVAW LILL-INKWLIN MILL-BENEFICCI LI TAGHTIH IL-LIGI TAL-KERA - RILOKAZZJONI
Summary
Il-patt fi skrittura ta` lokazzjoni, li bih il-loaktur jirrezerva d-dritt lijerga jiehu lura meta jkun irid il-kumditajiet li kera lill-inkwlin, u l-klawsoli u kondizjonijiet simili, ghandhom jigu ritenuti nulli jekk ikun ntizi sabiex jircievu l-ezekuzzjoni taghhom fir-rilokazzjoni, halli jipprivawlill-inkwlin mill-benefici li taghtih il-Ligi tal-kera; imma ma jsitax assolutament jinghad li dawkil-klawsoli u kondizzjonijiet huma invalidi jekk l-ezekuzzjoni taghhom tista` ssir fil-kors tal-lokazzjoni. Kull kaz ghandu jigi ezaminat skond il-partikularitajiet teighu, sabiex jigi stabbilit jekkil-kondizzjoni jew patt gewx stiputalti in frodi ghall-beneficci li l-Ligi tal-Kera taghti lill-inkwlin ghar-rilokazzjoni tal-fond. Fil-kaz prezenti gie ritenut li patt simili kien valildum u t-talba tal-loaktur biex jerga jihu taht idejh il-komoditajiet mikrija lill-konvenut giet milqugha.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info