Reference: Volume 32C (1945), Part No. 2, Section , Page 176

Judgement Details


Date
29/11/1945
Court
CIVIL COURT, FIRST HALL
Judiciary
GOUDER TANCRED
Parties
ONOR. DR ALEXANDER BRIFFA M.D., D.P.H. NE vs FRANGISK ATTARD ET
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
EZEKUTUR TESTAMENTARJU - ILLEGITTIMITA' TAL-PERSUNA - ISTITUTI KARITATEVOLI - OPERAZZJONI KIRURGIKA - PRESKRIZZJONI - RAPPREZENTANZA GUDIZZJALI
Summary
Gahlkemm l-ezekutur testamentarju ghandu l-attribuzjoni li jissodisfa d-dejn tal-mejjet, huwa pero`ma jistax jirrapprezenta l-wirt f'kawzi ntizi sabiex jikkanonizzaw krediti kontra l-istess wirt li ma humiex rikonoxxuti mill-mejjet, u li ma jirrizultawx kjarament minn xi att al-mejejt jew xi dokument minnu mholli. F'dawn il-kazijiet il-gudizzju ghandu jigi istitwit in kontestazzjoni anki tal-werrieta tla-mejjet, jew tal-wirt battal tieghu. il-preskrizzjoni ta` l-azzjoni tal-Gvern ghall-ispejjez tal-manteniment u kura ta` min jigi rikoverat f'xi istitut karitatevoli hija dik ta` hames snin.Jekk dik il-kura tkun tikkomprendi xi operazzjoni kirurgika, tibqa` applikabili ghall-ispejjez ta`din l-operazzjoni d-dejn, ghax il-Gvern ikun qieghed jitlob l-ispejez li ghamel ghall-kura, u l-oggett tad-domanda ma ikunx l-onorarju tal-.... li ghamel l-operazzjoni
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info