Reference: Volume 32C (1946), Part No. 2, Section , Page 249

Judgement Details


Date
06/03/1946
Court
CIVIL COURT, FIRST HALL
Judiciary
HARDING WILLIAM
Parties
P.L. ROBERTO TABONE NE vs JOSEPH CANNATACI (*)
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
GUDIKAT - IMGHAX
Summary
Ma jistax il-konvenut f'kawza jerga jiftah it-trattazzjoni ta' l-istess punti fl-istess kwistjoni liga gew diskussi f'kawza deciza b'sentenza li ga ghaddiet f'gudikat, sija pure in linja ta' eccezzjoni bhala konvenut minflok in linja ta' azzjoni bhala atturi ghaliex il-pozizzjoni avertita ta' atturu konvenut ma taffettax il-forza tal-gudikat. Meta wiehed mill-kontendenti jiecita kawza deciza irrevokabilment, li fiha l-elementi recessarji ghall-validita' ta' l-eccezzjoni tan-"non bis in idem", il-Qorti hija obligata tissolleva dik l-eccezzjoni "ex officio", avvolja ma tkunx giet sollevata espressament mill-kontendenti. Il-gudikat jikkomprendi anki dawk id-deduzzjonijiet li huma assorbitibil-kwistjonijiet li gew irrevokabilment decizi bih. Ir-rizerva ghall-imghax ulterjuri maghmula fic-citazzjoni ghandha dejjem tibqa' bil-provizo illi l-ammont ta' l-imghax ma ghandu qatt ikun "ultraduplum".
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info