Reference: Volume 32C (1945), Part No. 2, Section , Page 168

Judgement Details


Date
27/11/1945
Court
CIVIL COURT, FIRST HALL
Judiciary
GOUDER TANCRED
Parties
DOMENICO BORG vs JOHN CACHIA
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
ART. 1374 U 1375 TA` L-ORDINANZA VII TA` L-1868 - CESSJONI - INKWILINAT - LOKAZZJONI - SULLOKAZZJONI
Summary
hemm distinzjoni bejn is-sullokazzjoni u c-cessjoni ta` l-affitt. bic-cessjoni ta` l-affitt, avvolja tkuns aret sewwa skond ir-regoli tac-cessjoni tad-drittijiet in gernali ma jispiccax kull rapportbejn il-loaktur u l-konduttur pricipali; ghaliex mentri dak ilkonduttur ma jistax jezercita aktar id-drittijiet tieghu ghax tilifihom bic-cessjoni, ma jehlisx pero` mill-obligazzjonijiet tieghu versul-lokatur, bhala ma hija dik tal-hlas tal-kera, u differenza ta` dak li jissucciedi fis-sullokazzjoni, fejn il-konduttur principali, filwat li jibqaghlu dawk l-obligazzjonijiet versu l-loaktur, jikkonserva pero` d-drittijiet tieghu kontra s-subinkwlin. anzi fil-kaz tac-cessjoni ta` l-affitt, ic-cessjonarju lanqas jista` jezercita kontra l-loaktur id-drittijiet li jikkompetu lill-konduttur principali. Dan kollu jinghad u jiswa pero` ghall-kaz fejn il-loaktur ma jkunx illibera lill-kodnuttur princiapli, jew ma jkunx irrikonozza espressament lic-cessjonarju minflok l-inkwlin originarju.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info