Reference: Volume 32C (1946), Part No. 2, Section , Page 243

Judgement Details


Date
28/02/1946
Court
CIVIL COURT, FIRST HALL
Judiciary
HARDING WILLIAM
Parties
ANTONIO ABELA vs GIUSEPPE FENECH
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
ART. 1270 (1) TAL-KODICI CIVILI - GUDIKAT - LEZJONI - PROMESSA TA` BEJGH
Summary
Ix-xerrej jista' jqajjem il-kwistjoni tal-lezjoni f'kawza fejn jigi azzjonat biex jezegwixxi l-obligazzjoni li jkun assuma li jixtri l-fond , u mhux mehtieg illi l-ewwel jixtri l-fond u mbaghad jigi bl-azzjoni ta' rexissjoni tal-kuntratt minhabba lezjoni; ghaliex ragunijiet simili jiggustifikaw lix-xerrej li ma jaddivjenix ghall-kuntratt tax-xiri. Ghalhekk, dak ix-xerrej li gie kundannat b'sentenza li saret gudikat biex jaddivjeni ghall-kuntratt tax-xiri ma jistax wara l-kuntratt jinnewtralizzadak il-gudikat billi jigi 'l quddiem u jitlob ir-rexissjoni in bazi ghal dawk l-istess ragunijiet li huwa seta' jgib f'kawza ta' qabel u ma opponihomx. Kontra l-gudikat ma jistghux jingiebu deduzzjonijiet li jmisshom ingiebu, u setghu jingiebu, fil-kawza irrevokabilment definita. Huwa veru li biex jista' jigi nvokat il-gudikat hemm bzonn l-identita' ta' l-oggett, imma din l-identita' ma hemmx bzonn tkun assoluta; basta ikun hemm identita' fuq il-pont kontrovers jew l-oggett tat-tieni citazzjoni jidhol bhala parti ntegrali ta' l-oggett aktar ampju dedott fl-ewwel citazzjoni.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info