Reference: Volume 32C (1946), Part No. 2, Section , Page 230

Judgement Details


Date
18/02/1946
Court
CIVIL COURT, FIRST HALL
Judiciary
MONTANARO GAUCI A.J.
Parties
ALBERT FALZON SANT MANDUCA ET. vs OSCAR SAMMUT, C.B.E., NE.
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
ART. 43 U 46 (1) (A) TAL-KAP. 70 TA' L-EDIZZJONI RIVEDUTA - PRESKRIZZJONI - TAXXA TAS-SUCCESSJONI
Summary
Meta jinstab li thallset bhala taxxa tas-successjoni somma akbar minn dik li jmissha, iz-zejjed jigimoghti lura lid-debitur tat-taxxa jew lill-werrieta tieghu, jekk dak iz-zejjed jigi mitlub fi zmientliet xhur mill-jum li fih il-parti nteressata tkun saret taf li ghandha l-jedd titlob lura dak iz-zejjed, kemm il-darba din it-talba ma tkunx preskritta skond id-dispozizzjoni ta' l-art. 46 tal-Ligidwar dik it-taxxa, jigifieri jekk ma jkunux ghaddew sentejn mill-hlas tat-taxxa. Ghax dan il-kaz huwa divers minn dak fejn it-talba tal-kontribuent tkun, mhux biex jiehu lura z-zejjed li jkun hallasbhala taxxa, imma biex isewwi zball mehud fid-denunzja tas-successjoni.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info