Reference: Volume 32C (1944), Part No. 1, Section 3, Page 683

Judgement Details


Date
27/03/1944
Court
OF APPEAL (CIVIL, INFERIOR)
Judiciary
GANADO E.
Parties
FARMACISTA GIOVANNI GATT vs SALVATORE MIFSUD
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
ART. 19 TA' L-ORDINANZA XXI TA' 1881 - BOARD TAL-KERA - DANNI - KOMPETENZA - LOKAZZJONI - RILOKAZZJONI - XOLJIMENT
Summary
Meta hemm lokazzjoni korrenti u l-inkwilin jaghmel xi dannu fil-fond waqt dik il-lokazzjoni, il-lokatur mhux obligat jistenna sa kemm tispicca l-lokazzjoni biex jitlob ix-xoljiment taghha u l-izgumbriment konsegwenzjali ta' l-inkwilin quddiem it-tribunali ordinarji; ghaliex il-Board tal-Kera huwa investit unikament ghall-kazijiet ta' rilokazzjoni. Dan il-principju huwa applikabili anki ghal kaz ta' perijodu ta' rilokazzjoni, anki fil-kazijiet li l-inkwilin ikun ghamel xi dannu fil-fond. Imma jekk id-danni ma jkunux tant gravi li l-lokatur jista' jistenna l-perijodu mehtieg biex tigi applikata l-ligi specjali tal-kera, ma hemmx raguni ghaliex ma ghandhiex ikollha prevalenza dik il-ligi specjali, u allura l-kwistjoni taqa taht il-kompetenza tal-Board tal-Kera.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info