Reference: Volume 32C (1945), Part No. 2, Section , Page 120

Judgement Details


Date
23/05/1945
Court
CIVIL COURT, FIRST HALL
Judiciary
MONTANARO GAUCI A.J.
Parties
MARIANNA DEBONO vs JOSEPH CAUCHI
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
CEDOLA - INDIKAZZJONI TAC-CENS - NULLITA' - RETRATT
Summary
meta fic-cedola ta` l-irkupru u dritt tal-prefernza r-retraenti ma jindikax l-ammont tac-cens, immajaghmel riferenza ghall-att tat-trasferiment li ta lok ghal dak l-irkupru jew ezercizzju tal-prefernza, u dak it-trasferiment gie insinwat fir-Registru publiku bhala suggett ghac-cens indikat fl-att,ir-rettarju ma jistax jattakka c-cedola bhala nulla minhabba nuqqas ta` indikazzjoni ta` l-ammont tac-ces li ghalih huwa suggett il-fond irkuprat. Fil-kaz il-Qorti rrigettat l-eccezzjoni tan-nullita`tac-cedola ta` l-irkupru, ghax ir-retraent ndikat sufficjentement il-fond in kwistjoni ghall-finijiet tar-retratt meta rripetiet fic-cedola dak likien hemm jirrizulta min-nota ta` insinwazzjoni; u r-retrattarju fehem bizejjed liema kien il-fond rkuprat, uma seta kien hemm ebda zball.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info