Reference: Volume 32C (1945), Part No. 2, Section , Page 118

Judgement Details


Date
05/03/1945
Court
CIVIL COURT, FIRST HALL
Judiciary
MONTANARO GAUCI A.J.
Parties
EMMANUELA TALJANA vs L-ISTESS FRANCESCO TALJANA
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
ADULTERJU - CITAZZJONI - INGURJI - KAWZALI - MOTIVI OHRA SKOND IL-LIGI - SEPERAZZJONI PERSONALI
Summary
Il-Qorti ma tistax f'kawza ta` separazzjoni personali tiehu konjizzjoni ta` l-akkuza ta` adulterju li tissemma fit-trattazzjoni tal-kawza, imma ma hix dedotta bhala kawzali fic-citazjoni; u dan avvolja fic-citazzjoni tigi uzata l-frazi " u ghal motivi ohra skond il-ligi". meta r-ragel ikollu intimita` ma` mara ohra b'certaa notorjeta`, dik il-hbiberija tikkostitwixxi ingurja gravi li toffendi l-amor propju tal-amra u s-sentimenti ta` mara mizzewga, li tiggustifika t-talba ghas-separazzjoni personali.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info