Reference: Volume 32C (1946), Part No. 2, Section , Page 208

Judgement Details


Date
07/02/1946
Court
CIVIL COURT, FIRST HALL
Judiciary
HARDING WILLIAM
Parties
ROGANTINO DEGABRIELE vs GIUSEPPE XUEREB ET.
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
ART. 1551 TAL-KODICI CIVILI - CESSJONI - DONAZZJONI - INKWILINIST - LOKAZZJONI - MANDAT - MARA
Summary
L-inkwilin li jipprezenta persuna ohra lil sid il-kera biex dan jirrikonoxxiha bhala inkwilin gdid tieghu minfloku ma jaghmelx cessjoni ta' l-inkwilinat, imma semplicement dikjarazzjoni li huwa jrid jitlaq il-lokazzjoni. Fis-sena proprju tal-kelma c-cessjoni tirrikjedi l-prezz; jekk ic-cessjoni hija gratuwita, tkun donazzjoni. Il-mandat tacitu li l-mara ghandha minn zewgha mhux limitat ghall-kuntrattazzjonijiet biss li jirrigwardaw il-bzonnijiet ordinarji golnaljeri u domestici, imma huwa estiz anki ghal kuntrattazzjonijiet ohra li jkunu ta' vantagg ghall-familja u li jkunu konformi ghall-prattika bejn il-mizzewgin. Ghaldaqstant il-mara mizzewga, li minghajr il-kunsens espress tar-ragel titlaq il-lokazzjoni tad-dar favur haddiehor f'cirkustanzi li juru li dan sar biex tehles mill-piz tal-kera ghax ma ghandhiex aktar bzonn tad-dar, taghmel att li ma jistax jigi attakkat mir-ragel u diskonoxxut minnu ghax sar minghajr il-kunsens espress tieghu.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info