Reference: Volume 32C (1946), Part No. 2, Section , Page 192

Judgement Details


Date
22/01/1946
Court
CIVIL COURT, FIRST HALL
Judiciary
GOUDER TANCRED
Parties
CARMELO CASSAR PARNIS NE. vs ANTONIO MONTEBELLO NE
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
DEPUTAZZJONI TAL-LEGATI TAZ-ZWIEG - LEGAT IMHOLLI MILL-KJERIKU GIO GREGORIO ZARB
Summary
In-natura tal-Legat imholli mill-Kjerika Gio Gregorio Zarb, in kwantu huwa legat ta' zwieg, mhux legat "a causa pia", u l-Awtorita' tal-Knisja ma ghandhiex jedd fuqu, avvolja l-ghazla tax-xebbiet ghall-konsegwiment ta' dak il-legat tinsab f'idejn id-Deputazzjoni tal-Legati taz-Zwieg. Dak il-legat fl-istess hin huwa legat piju in kwantu jikkontjeni legat kondizzjonat ta' quddies. Ghalhekk l-Awtorita' tal-Knisja ghandha d-dritt tivverifika jekk tkunx avverat ruhha l-kondizzjoni jew le, jigifierijekk tkunx saret l-ghazla ta' xebba ghall-konsegwiment tal-legat, imma malli ssib li dik l-ghazla saret, interss iehor f'dak il-legat l-Awtorita' tal-Knisja ma ghandhiex.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info