Reference: Volume 32C (1944), Part No. 2, Section , Page 95

Judgement Details


Date
10/11/1944
Court
CIVIL COURT, FIRST HALL
Judiciary
MONTANARO GAUCI A.J.
Parties
BERNARDA MICALLEF ET. vs ANTONIO CACHIA
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
ART. 1159 TA' L-ORDINANZA VII TA' L-1868 - DEPOZITU - IMGHAX - KONDIZZJONI - RETRATT - RIVENDIZZJONI
Summary
Il-kondizzjoni li jaghmel ir-retraent fic-cedola tad-depozitu reintegrativ tad-depozitu li jkun sarbiex jigi ezercitat l-irkupru, fis-sens illi r-retrattarju ghandu u l-kredituri ghandhom jiehdu l-gurament tas-somom sborsati u tas-somma li rcevew rispettivament qabel ma ikunu jistghu jizbankaw dakid-depozitu, ma tinvalidax l-irkupru. Tista' biss tissospendi r-rivendizzjoni sakemm dik il-kondizzjoni tigi eliminata, u tista' ggib il-konsegwenza li jibqa' ghaddej l-imghax sakemm l-izbank isir liberu. Ghalhekk il-fatt li dik il-kondizzjoni tigi mnehhija wara li jkun ghadda z-zmien ta' l-irkupru ma jgibx ghan-nullita' ta' l-irkupru u ma hux ta' ostakolu ghar-retraent li jezigi r-rivendizzjonifavur tieghu.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info