Reference: Volume 32C (1945), Part No. 2, Section , Page 136

Judgement Details


Date
22/05/1945
Court
CIVIL COURT, FIRST HALL
Judiciary
GOUDER TANCRED
Parties
PROF. ONOR. ALBERT V. BERNARD, C.B.E., M.D., D.P.H., NE. vs VICTOR ATTARD ET.
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
"NEGOTIORUM GESTIO" - ISTITUTI KARITATEVOLI - KONDIZZJONI POTESTATIVA - PRESKRIZZJONI - RETROATTIVITA` - REVIZJONI TAR-RETTA PAGABILI MINN MIN JIGI RIKOVERAT FIHOM
Summary
Meta l-Gvern akkuza u jmantni cittadin f'istitut karitatevoli dan jaghmlu minghajr ma huwa obligat;u ghandu jigi kunsidrat bhala terza persuna li tippresta l-alimenti bil-hsieb li terga' tehodhom lura. Il-Gvern jagixxi bhala " negotiorum gestor". Il-Kummissjanarji tal-Karita' ghandhom dritt jirrivedu minn zmien ghall-iehor ir-retta pagabili ghal dak il-manteniment u kura mill-persuni li ma jappartjenux lill-klassi fqira. DIn ir-revizjoni tista' isir mhux biss biex tigi ridotta dik ir-retta.imma anki biex tigi awmentata u meta tigi awmentata tista' jkollha effett retro-attiv. Dan l-awment tar-retta huwa applikabili b'effett retroattiv anki jekk bejn il-Gvern u l-persuna obligata thallas dik ir-retta jkun sar jtehim dwar l-ammont ta' dik ir-retta. Ghax ic-cittadin jigi ammess fl-istitut karitatevoli taht dik il-kondizzjoni, li hija stabbilita' fir-Regolamenti u dik il-kondizzjoni ma hix potestativa mera, u ghalhekk ma hix ... Il-preskrizzjoni ta' l-azzjoni tal-Gvern ghall-hlas ta' dik ir-retta hija dik ta' hames snin, u mhux dik ta' sentejn.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info