Reference: Volume 32C (1946), Part No. 2, Section , Page 257

Judgement Details


Date
12/03/1946
Court
CIVIL COURT, FIRST HALL
Judiciary
HARDING WILLIAM
Parties
SALVATORE BALLUCI vs JOSEPH VELLA GERA, M.B.E., NE.
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
ATTI "JURE IMPERII" - DIKJARAZZJONI PREORDINAT GHAL KAWZA OHRA - INTERESS - REKWIZIZZJONI
Summary
Rekwizit imprexindibili ta' kull azzjoni huwa l-interess f'min jipproponiha; u dan l-interess ma ghandux ikun ipotetiku, imma hemm bzonn li ikun konkret u sussitenti di fronti ghal dak li jigi maghzulmill-attur bhala kontradittur legittimu. Fil-prattika gudizzjarja taghna ma humiex projbiti domandi diretti ghall-otteniment ta' dikjarazzjonijiet preordinati ghal domand ohra definitiva u finali avvolja din id-domanda ma tkunx dedotta in gudizzju; pero' hemm bzonn li l-Qorti tkun soddisfatta illihemm dak l-interess anki preordinat ghal kawza ohra, u li dik id-dikjarazzjoni hekk ottenuta tkun tifforma l-bazi ta' kawza ohra li tista' ssir fil-futur. Jekk id-domanda ghal dik id-dikjarazzjoni ssir biex min ikun ottjeniha jirrikorri lill-Awtorita' Ezekuttiva bis-sahha taghha, ma jigix radikatl-interess guridiku mehtieg ghall-azzjoni; ghax ma tkunx preordinata ghal kawza ohra principali. Ughalhekk mhix ammissibili. Similment, mhix anqas ammissibli dik id-domanda meta d-dikjarazzjoni hija mitluba biex min jottejeniha jkun jista' jaghmel kawza principali ghar-revoka ta' att maghmul "jure imperii", bhal ma huwa hrug ta' "requisition order"; ghax dawk l-atti mhumiex sindakabili mill-Qrati u ghalhekk dik il-kawza ma jistax ikollha rizultament utili.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info