Reference: Volume 32C (1945), Part No. 2, Section , Page 161

Judgement Details


Date
18/10/1945
Court
CIVIL COURT, FIRST HALL
Judiciary
GOUDER TANCRED
Parties
STELLA BRIFFA vs L-ISTESS GEORGE BRIFFA
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
ART. 105, 205 U 207 TAL-PROCEDURA CIVILI - ATTI GUDIZZJARJI - AVUKAT - BENEFICCJU TAL-FOQRA - NULLITA' - PROKURATUR LEGALI
Summary
L-avukat u l-prokuratur legali li jigu assenjati mill-Qorti lil min ikun gei ammess biex illitiga "in forma pauperis" jezercitaw l-istess funzjoni li jezercitaw l-avukat u l-prokuratur legali maghzulamill-partijiet f'kazi ordinarji. L-iskritturi ghandhom ikunu firmati mill-avukat, inkella jkunu nulli; imma l-firma tal-prokuratur legali, ma hix mehtiega meta l-att ma jigix prezentat minnu. U danma jigix nieqes fil-fatt lil-avukat u l-prokuratur legali jkunu gew assenjati mill-QoRti ghax il-parti giet ammessa ghall-benficcju tal-foqra. L-istess regoli li jirregolaw l-iskritturi fil-kaz li l-avukat u l-prokuratur legali ikun assenjati mill-Qorti. L-avukat tal-Fqar ghandu jirrimetti r-raportteighu lill-Qorti fi zmien erbat ijiem wara li dan spicca l-ezami tax-xhieda, jekk ma tkunx giet lilu akkrodata mill-Qorti estensjoni ta` dak itt-erminu fuq rikors li jkun ghamel meta n-antura ta`l-ezami li jkollu jaghmel f'zi kaz partikulari tkun tezigi zmien itwal.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info