Referenza: Volum 32C (1946), Parti Nru. 2, Taqsima , Paġna 253

Dettalji tas-Sentenza


Data
12/03/1946
Qorti
CIVIL COURT, FIRST HALL
Ġudikatura
GOUDER TANCRED
Partijiet
CARMELO ABDILLA vs EMMANUELE CAMILLERI ET
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Kawża Llinkjata
N/A

Kliem Ewlieni / Fil-Qosor


Kliem Ewlieni
DANNI - DELITT - KJAMATA FIL-KAWZA - SOLIDARJETA'
Fil-Qosor
Skond il-ligi taghna, meta hsara tigi maghmula dolozament minn tnejn min=nies jew izjed, l-obligazzjoni taghhom ghar-rizarciment tal-hsara hija solidali. Meta whud ikun mxew dolozamnet u l-ohrajn le,dawk ta` l-ewwel huma obligati "in solidum", u kull wiehed mill-ohrajn huwa obligat biss ghal dik il-bicca hsara li huwa nnifsu jkun ikkaguna; imma jekk dik il-bicca hsara ma tistax tigi stabbilita, min ikun bata l-hsara jista` jitlob il-hlas tal-hsara minghand kull min irid fost dawk li jkunu hadusehem fiha, wkoll jekk ilkoll jew xi hadd fost dawk li jkunu mexa dolozamnet, minghajr pregudizzju pero` tal-konvenut li jdur kontra l-iehor jew l-ohrajn. F'dan l-ahhar kaz il-konvenut jista `jitlobil-kjamata fil-akwza ta` dawk kollha li kkaguanw il-hsara , biex il-Qorti tkun tista` tqassam fuq kull iwehed minnhom is-somma mehtiega ghall-hlas tal-hsara fl-ishma ndaqs jew le skond ic-cirkustanzi;dejjem bla pregudizzju ta` min bata l-hsara ghas-solidarjeta` kontra kull min irid minnhom. Ghall-kuntrarju, meta dawk li ghamlu l-hsara mxew kollha dolozament, dak li jigi mharrek wahdu ma ghanduxdritt jitlob il-kjamata fil-kawza ta` l-ohrajn. L-obligat "in solidum" jibqaghlu dejjem id-drittt ta` regress, meta jkun irrizarcixxa l-hsara kollha huwa, kontra l-ohrajn obligati "in solidum" mieghu, anki fil-kaz ta` delitt, gahr-rimbors "pro rata". Imma meta dawn ikun il-kaz li l-hlaas tal-hsarajitqassam f'sihma ndaqs, ma hemmx raguni ghaliex ir-ripartizzjoni fir-rapproti nterni ta` bejniethom ma ssirx fl-istess gudizzju.
Programm Operattiv 1
CONvErGE connected eGovernment


Dan is-sit jagħmel użu mill-cookies biex jiggarantilek l-aħjar esperjenza. Jekk ma tbiddilx is-settings tiegħek, nifhmu li qed taċċetta l-użu tal-cookies b’mod awtomatiku. Iktar Informazzjoni