Reference: Volume 32C (1944), Part No. 2, Section , Page 64

Judgement Details


Date
07/08/1944
Court
CIVIL COURT, FIRST HALL
Judiciary
MONTANARO GAUCI A.J.
Parties
GIOVANNI TANTI ET. vs EMMANUELE EBEJER ET.
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
ENFITEWTA - PERMUTA - RETRATT KONVENZJONALI - RINUNZJA - SIMULAZZJONI
Summary
Il-fatt li r-retraent icedi l-atti ta' kawza li jkun ghamel ghar-rivendizzjoni ta' fond minnu rkuprat ghax ikun gie ezercitat l-irkupru konvenzjonali u r-retratterju jkun irrivenda l-fond, ma jimportax necessarjament li dak ir-retraent irrikonoxxa l-validita' ta' l-irkupru u tar-rivendizzjoni. Minjikkoncedi fond in enfitewsi ghandu d-dritt kollu jzomm id-dritt tar-retratt konvenzjonali; u ma hemm ebda ostakolu fil-ligi biex huwa jezercita dak id-dritt ghal skopi partikulari tieghu. Min jattakka bhala simulat l-ezercizzju ta' rkupru konvenzjonali ma ghandux bzonn jattakka wkoll bhala simulatl-att li fih ikun gie rizervat dak id-dritt; imma huwa bizzejjed li jattakka l-irkupru li sar bis-sahha tad-dritt hekk rizervat. Wara li l-koncedent ta' enfitewsi jkun irkupra l-fond ga koncess in enfitewsi, huwa jista' jerga' jittrasferih in parti b'permuta u in parti b'titolu ta' enfitewsi, u dan anki biex jigi evitat id-dritt ta' l-irkupru ta' hadd iehor; purke' dik il-permuta u dak li jsir biex jigi evitat l-irkupru jkunu reali.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info