Reference: Volume 32C (1944), Part No. 2, Section , Page 50

Judgement Details


Date
30/05/1944
Court
CIVIL COURT, FIRST HALL
Judiciary
GOUDER TANCRED
Parties
GIUSEPPINA FARRUGIA vs PAOLO XUEREB
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
ART. 187 U 189 TA' L-ORDINANZA VII TA' L-1868 - INNOVAZZJONIJIET - KOMUNJONI - SQAQ - UZU TAL-HAGA KOMUNI
Summary
Skond il-ligi kull wiehed mill-konsorti jista' jisserva mill-haga komuni, purke' jimpjegaha skond id-destinazzjoni taghha fissata mill-uzu, u ma jisserviex biha kontra l-interess tal-komunjoni jew b'mod li jimpedixxi lill-konsorti l-ohra li jisservew mill-istess haga skond id-dritt taghhom. Imma hadd mill-konsorti ma jista' jaghmel in-novazzjonijiet jekk l-ohrajn kollha ma jakkonsentux, ankorke'jippretendi li dawk l-innovazzjonijiet ikunu vantagguzi ghal kulhadd. B'innovazzjonijiet wiehed ghandu jifhem dawk l-alterazzjonijiet fil-haga komuni li jtendu biex ibiddlu d-destinazzjoni, l-istat jew il-konsistenza tal-haga komuni, dawk il-kostruzzjonijiet li jbiddlu n-natura tal-haga. Dawn il-principji gew applikati fil-kaz prezenti, fejn wiehed mill-konsorti ta' sqaq cekken ftit l-entraturata' dak l-isqaq, saqqaf parti minnu, u fetah xi aperturi ghal fuqu; u gie ritenut li huwa ma ghamelxejn li ma kellux dritt jaghmel, hlief ghal dak li jirrigwarda t-tisqif ta' parti mill-isqaq; u ghalhekk huwa gie kundannat biss biex inehhi l-kostruzzjoni li ghamel li biha huwa ghatta parti mill-isqaq.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info