Reference: Volume 37D (1953), Part No. 4, Section , Page 1084

Judgement Details


Date
02/05/1953
Court
OF CRIMINAL APPEAL (INFERIOR)
Judiciary
HARDING WILLIAM
Parties
IL-PULIZIJA vs ALBERT AQUILINA ET
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
GHELUQ TA` HWIENET - REG. 10 TAL-GOVERNMENT NOTICE 284 TA` L-1952 - RIFJUT TA` BEJGH
Summary
Huwa veru li kull negozjant li jaghlaq il-hanut jew mahzen teighu minghajr raguni tajba jitqies li jkun qieghed jirrifjuta li jbiegh,u jkun ahti ta` reat taht ir-Regolament 10 tal-G.N. 234 ta` l-1952.Imma dak ir-regolament jeleva bhala reat evidentement il-fatt ta` min jirrifjuta li jbiegh, u mhuxil-fatt ta` min jaghlaq il-hanut jew mahzen tieghu bla raungui tajba. Dan l-gheluq tal-hanut jew mahzen huwa mir-Regolament elevat biss bhala prova prezuntiva tar-rifjut tal-bejgh. gahldaqstant, jekk l-imputat jigi akkuzat talli gahlqa il-hanut tieghu bla raguni tajba, jigi lil-impiutata gie kontra tieghu dedott mhux ir-reat, imma l-fatt li ljikkostitwixxi l-prezunzjoni legali tar-reat. Imputazzjoni simili ma hix punibbli, ghaliex ma hemms ligi li televa gahl reat il-fatt ta` min jaghlaq il-hanut teighu bla raguni tajba.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info