Reference: Volume 37D (1953), Part No. 4, Section 1, Page 1093

Judgement Details


Date
16/05/1953
Court
OF CRIMINAL APPEAL (INFERIOR)
Judiciary
HARDING WILLIAM
Parties
IL-PULIZIJA vs TONI MIFSUD
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
ART. 372 (2) TAL-KAP. 12. - CITAZZJONI - INDIKAZZJONI ZBALJATA TAL-HIN - NULLITA'
Summary
Ghalkemm ic-citazzjoni, materja kriminali, ghandu jkun fiha "inter alia" il-partikularita' taz-zmienli fih sar ir-reat, dan iz-zmien jista' jigi kostitwit anki mill-indikazzjoni tax-xahar u tal-gurnata jew tad-data tax-xahar, u s-sena; u mhux anke mehtieg li jkun indikat il-hin, ghalkemm hu spedjenti li dan jigi ndikat ukoll biex ic-citazzjoni tkun kemm jista' jkun cara u univoka. Imma l-fatt lific-citazzjoni jigi ndikat certu hin, mentri mill-provi jidher li r-reat gie kommess f'hin divers,ma jgibx ghan-nullita' tac-citazzjoni. Jekk bl-indikazzjoni hazina tal-hin fic-citazzjoni, jew indikazzjoni mankanti, l-imputat ikun gie zvijat, huwa jista' dejjem jitlob differiment tal-kawza.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info