Reference: Volume 37D (1953), Part No. 4, Section , Page 1074

Judgement Details


Date
25/04/1953
Court
OF CRIMINAL APPEAL (INFERIOR)
Judiciary
HARDING WILLIAM
Parties
IL-PULIZIJA vs WIGI ATTARD
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
ART. 103, 630 U 634 TAL-KODICI KRIMINALI - AUTO-INKOLPAZZJONI - DIPORTAMENT TAX-XHIEDA - FALSA TESTIMONJANZA - PROVA - SPERGUR
Summary
Id-dispozizzjoni tal-ligi li tirrendi hati ta` spergur lil min jaghti xhieda falza fi proceduri kriminali, sew kontra kemm favur l-imputat, hija applikabili anki ghall-kaz ta` min ikun xehed il-falz f'kawza kriminali fejn kien imputat huwa stess. hadd ma jsita` jinstab hati ta` xhieda falza fuq ix-xhieda wehdiha ta` xhud wiehed biss li jikkontradici l-fatt li qabel ikun xehed l-imputat taht gurament; izda l-imputata jista` jigi misjub hati fuq ix-xhieda ta` xhud wiehed biss, jekk dik ix-xhiedatkun korroborata f'xi cirkustanza li tkun tiswa biex tistabbilixxi d-delitt allegat minn provi ohramigjubin skond il-ligi. Id-diportament tax-xhjud waqt li jkun jixhed hu, bla dubju, ta` l-akbar importanza ghall-finijeit ta` l-attendibilita` tax-xhieda teighu. U d-dikajrazzjoni ta` terza persuna,li spontaneament tinkolpa ruhha minflok l-imputat, u "in kontradizzjoni tal-rpovi", ghandha tigi kunsidrata bl-akabar cirkospezzjoni.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info