Reference: Volume 37D (1953), Part No. 4, Section , Page 1057

Judgement Details


Date
07/03/1953
Court
OF CRIMINAL APPEAL (INFERIOR)
Judiciary
HARDING WILLIAM
Parties
IL-PULIZIJA vs PAWLU GRECH
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
ART. 633 U 29 TAL-KODICI KRIMINALI - KREDIBILITA` - LICENZA - PROSTITUZZJONI - PROVI - SOSPENSJONI - XHIEDA
Summary
Huwa veru, dottrinalment, illi prostituta, minhabba d-deformazzjoni psiko-etika tal-karattur taghh,hija propensa ghad-deformazzjoni tal-verita`; imma b'daqshekk ma jigix illi d-depozizzjoni ta` dawnin-nisa ghandha tigi skartata "sic et simpliciter", imma jfisser biss illi depozizzjoni smili ghandha tigi valutat skond il-kumpless tal-kriterji soliti tal-nonsens. Meta persuna tigi kuindannata ghal piena restrittiva tal-liberta personali u anki ghas-sospensjoni ta` licenza mhix accettabili l-allegazzjoni illi s-sospensjoni tal-licenza ghandha tiddekorri fil-kors stess li tkun qieghda tigi skantata l-piena korporali. B'ligi, il-piena l-akatar gravi ghandha tigi skanatat qabel; u mbaghad l-espjazzjoni ta` dik anqas gravi ssir wara.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info