Reference: Volume 37D (1953), Part No. 4, Section , Page 1033

Judgement Details


Date
21/02/1953
Court
OF CRIMINAL APPEAL (INFERIOR)
Judiciary
HARDING WILLIAM
Parties
IL-PULIZIJA vs GEORGE VIGO
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
APPELL - BANDIERA - KARROZZA - LICENZA - MOTIVI TA` L-AGGRAVJU - NOTIFIKAZZJONI TAL-GVERN NRU. 24 TA` L-1948 - REG. 59 TAL-MOTOR CAR REGULATIONS - TRAFFIKU
Summary
L-appell huwa devolutiv tal-gravani kollha, fis-sens illil-QOrti tista` tiehu konjizzjoni anki ta` aggravji li ma jkunux issemmew fir-rikors ta` l-appell; salv lill-Prosekuzzjoni, jekk jidrilha li tkun giet sirpriza, li titlob differiment sabiex tipprepara ruhha kontra l-gravam il-gdid. Ir-regolamenti tat-trafikku jipprojbixxu li jitwahhali bandieri fuq vetturi tal-mutur minghajr permess tal-Kummissarju tal-Pulizija. L-ghoti ta` dan il-permess huwa rimess lill-Kummissarju tal-Pulizija; u l-QOrti ma tistax tindahal fid-diskrezzjoni ta` dak l-ufficjali dwar l-ghtoi jew le ta` dan il-peremss; ghax il-koncessjoni tal-licenzi jew permessi mhux sindakabili mill-Qrati hlief meta jkun hemm lezjonita` dritt. jekk il-persuna interessata jidrilha li r-rifjut tal-Kummissarju tal-Pulizija ghat-talba ghall-permess biex titwahhal bandiera fuq motor car huwa ingustifikat, dik il-persuna ghandha tistitwixxi l-azzjoni appozita quddiem it-tribunal kompetenti. Imma l-fatt li, malgrado dak ir-fijut, wiehed jaqbad u jwahhal il-bandiera fuq il-karrozza tieghu, jikkostitiwixxi ksur tal-ligi, u jesponili lmin jikkometti dak il-ksur ghall-konsegwenzi.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info