Referenza: Volum 37D (1953), Parti Nru. 3, Taqsima , Paġna 874

Dettalji tas-Sentenza


Data
07/05/1953
Qorti
OF COMMERCE
Ġudikatura
GOUDER TANCRED
Partijiet
ALBERT MIZZI NE. vs RONALD J. PACE NE.
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Kawża Llinkjata
N/A

Kliem Ewlieni / Fil-Qosor


Kliem Ewlieni
ARMATUR - ART. 417 TAL-KODICI TAL-KUMMERC - BASTIMENT - DANNI - KAPTAN U EKWIPAGG - KLAWSOLA TA' L-EZONERU - NULLITA' - POLZA TAL-KARIGU - STIVAGG - TRASBORD - TRASPORT TA' MERKANZIJA - VETTURALI SUCCESSIVI
Fil-Qosor
Meta fil-polza tal-kariku jinghad li l-merkanzija giet ricevuta abbord f'kondizzjoni apparenti tajba, dan jikkostitiwixxi ammisjoni da parti tal-vettur li hu rcieva abbord fi stat tajjeb il-merkanzija, u fl-istess hin jimporta l-assunzjoni da parti tieghu ta' l-obligazzjoni li jikkonsenja dik il-merkanzija fl-istess kondizzjoni fil-fini tal-vjagg. U jekk fil-mument tal-konsenja l-merkanzija tigimisjuba danneggjata, tinkombi lill-vettur il-prova li kienet ga f'dak l-istat meta giet karikata; kif ukoll fuqu jaqa' l-piz tal-prova li ghal kwalunkwe raguni ohra hu mhux tenut ghal dik il-hsara. Il-vettur hu responsabili ghall-hsara li tigri lill-merkanzija minhabba nuqqas tieghu li juza dik il-prudenza, diligenza u attenzjoni, li kien imissu juza. Kull klawsola diretta biex tezonera l-armatur mill-htijiet tieghu jew tar-rapprezentanti tieghu hija nulla. Anki f'kaz ta' klawsola li tirrendil-armatur irresponsabili ghall-kolpa jew negligenza tal-kaptan u ta' l-ekwipagg, dik il-klawsola matilliberax mir-responsabilita' ghall-hsara li tigri fil-merkanzija mill-fatt volontarju jew kolpuztal-kaptan; ghax klawsola simili, ghalkemm tapplika ruhha wkoll ghal vizi ta' l-istivagg, ghax is-sorveljanza ta' l-istivagg tidhol fl-attribuzzjoni tal-kaptan, tirrigwarda pero' l-accidentalitajiet tan-navigazzjoni, u ma tistax tillibera mill-konsegwenzi tal-fatt volontarju jew kolpuz tal-kaptan, bhala agent kummercjali ta' l-armatur, kif inhu l-istivagg hazin tal-merkanzija. Meta l-merkanzija tigi trasportata minn zewg vetturi f'servizz kumulativ, l-ewwel vettur, li jkun assuma t-trasport, jirrispondi, minhabba l-unita' essenzjali tal-vinkolu guridiku, anki ghall-vetturi successivi, u huwaresponsabili anki tal-hsarat li l-merkanzija tirriporta fit-trasbord, naturalment fl-assenza ta' patt espress li jezonera l-ewwel bastiment milli jirrispondi ghall-merkanzija wara t-trasbord. U kullvettur successiv jirrispondi ghall-vettur jew vetturi ohra successivi, salv ir-regress lejn il-vettur responsabili, u f'kaz ta' vetturi ohra intermedjarji, anki r-regress kontra dawn.
Programm Operattiv 1
CONvErGE connected eGovernment


Dan is-sit jagħmel użu mill-cookies biex jiggarantilek l-aħjar esperjenza. Jekk ma tbiddilx is-settings tiegħek, nifhmu li qed taċċetta l-użu tal-cookies b’mod awtomatiku. Iktar Informazzjoni