Reference: Volume 37D (1953), Part No. 4, Section , Page 1017

Judgement Details


Date
17/01/1953
Court
OF CRIMINAL APPEAL (INFERIOR)
Judiciary
HARDING WILLIAM
Parties
IL-PULIZIJA vs GIUSEPPA TALJANA
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
ART. 585 KAP. 15 U ART. 461 KAP. 12 - SPERGUR - VERBAL TAL-QORTI - XHIEDA
Summary
Meta tigi attakata l-kredibilita` ta` xhud bi provi li f'okkazjonijiet ohra huwa ghamel dikjarazzjonijiet li ma jaqblux max-xhieda tieghu, u meta dawk id-dikajrazzjonijiet ikun saru bil-miktub, allura, qabel ma ssilu ebda mistosija fuqhom, dawk id-dikajrazzjonijiet ghandhom jigu murija lix-xhud, sabiex ikun jista` jghid jekk verament ghamelx dawk id-dikajrazzjonijiet ujkollu l-opportunita` li jispjegahom. L-ommissjoni ta` din il-formalita`, li hija preskritta mill-ligi, ghandha jkollha l-importanza taghha. Bejn verbal tal-Qorti mehud f'kawza kriminali privata fis-sens li l-kwerelat "skuza ruhu", u verbal fis-sens li l-kwerelat "jiddispjacih", hemm differenza mhux merament ta` kliem. B'modli jekk l-imputat jixhed li f'kawza precedenti fejn kien kwerelat huwa ma kienx skuza ruhu, ma jkunx ha gurament falz jekk f'dik il-kawza precedenti huwa kien biss iddikjara li jiddispjacih mill-incident. Verbal tal-Qorti ghandu certament il-forza tieghu; izda jista` jkun hemm cirkustanzi li jivvulnerawh.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info