Reference: Volume 37D (1953), Part No. 4, Section , Page 1096

Judgement Details


Date
16/05/1953
Court
OF CRIMINAL APPEAL (INFERIOR)
Judiciary
HARDING WILLIAM
Parties
IL-PULIZIJA vs PATIST AGIUS
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
ART. 352 (X) TAL-KAP. 12 - INDIGENZA - KAP TAL-FAMILJA LI JHALLI L-MARA FIL-BZONN - ZREGOLATEZZA
Summary
Biex ikun hemm ir-reat tal-kap ta' familja li jhalli l-mara u l-uliedu fil-bzonn, jehtieg li din l-inkurja tar-ragel tkun dovuta jew ghal hajja bla qies (zvegolatezza), jew inkella ghal nuqqas ta' kont ghax-xoghol. Il-fatt li, avvolja jahdem u jaqla', ir-ragel ma jmantnix lil martu f'dak il-perijodu li jkun hekk jahdem u jaqla', jikkostitwixxi dik l-izregolatezza li trid il-ligi. Meta jkun hemmga' kundanna tat-tribunal civili ghall-manteniment it-tribunal penali ma ghandux bzonn jindaga jekkl-imputat kienx gustifikat jirrifjuta l-manteniment; jekk imbaghad, wara dik il-kundanna, intervenewcirkustanzi godda, ir-ragel xorta wahdu jibqa' obligat ghal dak il-manteniment, sakemm ma jfittixxbeix tigi revokata jew modifikata dik il-kundanna quddiem it-tribunal civili. Invece, meta ma hemmxga' dik il-kundanna tat-tribunal civili, allura t-tribunal penali ghandu jara jekk ir-ragel irrifjutax li jmantni lil martu fil-kredenza in bwona fede ta' xi motiv vero-similment plawsibili; ghax jekk huwa, avvolja kellu l-mezzi, ikun irrifjuta jaghti l-manteniment lil martu ghal xi raguni li hu, in bwona fede, seta haseb li kienet tajba, allura jista' ma jkunx hemm zregolatezza. U l-izregolatezza hija eskluza, u kwindi r-reat, jekk il-Qorti ssib li r-ragel kien gustifikat jahseb li hu ma kienx tenut jaghti l-manteniment lil martu.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info