Reference: Volume 37D (1953), Part No. 4, Section , Page 998

Judgement Details


Date
10/01/1953
Court
OF CRIMINAL APPEAL (INFERIOR)
Judiciary
HARDING WILLIAM
Parties
IL-PULIZIJA vs PAOLO SPITERI
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
NULLITA' - PROVI - RINVIJU - SENTENZA
Summary
Jekk il-provi li jirrigwardaw imputazzjoni jkunu nstemghu meta dik l-imputazzjoni kienet ghadha mhixdedotta kontra l-imputat, gahx ziedet ma` l-imputazzjoni originali wara li nstemghu dawk il-provi,l-istess provi ghadnhom jergghu jigu ripetuti wara li tizdied l-imputazzjoni l-gdida; ghax sakemm matkunx zdieded l-imputazzjoni l-gdida, l-imputat ma kellux interess jikkumbatti dawk il-provi. U jekk il-Qorti tiddecidi dwar dik l-imputazzjoni gdida minghajr ma jkunu gew ripetuti l-provi, il-Qortitkun iddecediet minghajr provi. U jekk dan kollu jsir wara li l-Attorney Geenral ikun irrinvija l-atti lill-Magistrat biex jiddecidi fuq il-provi li jkun hemm, u l-Prosekuzzjoni tkun iddikjarat li ma ghnadhiex provi ohra, mhux il-kaz li l-Qorti ta` l-Appell tannulla s-sentenza tal-Magistrat u tisma` l-provi mill-gdid, imma huwa l-kaz li l-imputat jigi liberat minn dik l-imputazzjonil-gdida fuq in-nuqqas ta` provi li jsostnu dik l-imputazzjoni.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info