Reference: Volume 37D (1953), Part No. 4, Section , Page 1025

Judgement Details


Date
07/02/1953
Court
OF CRIMINAL APPEAL (INFERIOR)
Judiciary
HARDING WILLIAM
Parties
IL-PULIZIJA vs KARMENA AZZOPARDI
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
ART. 396 TAL-KODICI KRIMINALI - PRECETT PENALI
Summary
F'kazijiet fejn zewg partijiet gew precettati reciprokamnet, u giet lilhom imposta l-obligazzjoni taht penali li ma jimmolestawx lil xulxin, l-esperjenza tghallem lij kun hemm certu nteress f'wahda minn dawk il-partijiet li l-parti l-ohra titlef is-somma tal-garanzija; u ghalhekk il-gudikant ghandujuza cirkospezzjoni kontra l-ezagerazzjoni u l-isnaturazzjoni tal-fatti min-naha ta` dik il-parti lijkollha dak l-interess. Meta l-garanzija giet imposta fis-sens li l-parti precettata ma ghanhiex timmolesta lil persuni determianti, u mhux ukoll li zzomm il-bon ordni publiku, il-kommissjoni ta` att li jikser l-ordni publiku, izda ma jikkostitwix molestja ghal dik il-persuna, ma jammontax ghal vjolazzjoni tal-garanzija. U kwindi, f'kaz simili, ghalkemm ikun hemm lok ghall-kundanna dwar ir-reatli bih inkisier l-ordni publiku, ma hemmx loka ukoll li tigi ordnata l-konfiska tas-somma tal-garanzija.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info