Reference: Volume 37D (1953), Part No. 3, Section , Page 906

Judgement Details


Date
21/07/1953
Court
OF COMMERCE
Judiciary
GOUDER TANCRED
Parties
JOSEPH CARUANA CURRAN PR. ET NE. vs WALTER MAMO ET.
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
ART. 1435 U 1112 TAL-KODICI CIVILI - BEJGH - DANNI - NUQQAS TA' KONSENJA TA' L-OGGETT TAL-BEJGH
Summary
Jekk il-bejjiegh jonqos li jaghmel il-konsenja tal-haga mibjugha fiz-zmien miftiehem, ix-xerrej jista' jitlob, kif jaghzel hu, jew li l-kuntratt jigi mahlul jew li jigi mqieghed fil-pussess tal-haga;izda dan kemm il-darba d-dewmien ikun gie kagunat mill-bejjiegh stess. Imma jekk il-venditur ma jkunx fil-pozizzjoni li jikkonsenja l-haga, il-kundanna pronunzjata kontra tieghu biex jimmetti lill-kumpratur fil-pussess ta' dik il-haga tirrizolvi ruhha f'rizarciment ta' danni u nteressi. U ma hemmxejn fil-ligi li timpedixxi lix-xerrej illi, fl-istess gudizzju, jitlob l-immissjoni fil-pussess tal-haga li xtara u l-kundanna tal-venditur ghall-hlas tad-danni u nteressi fil-kaz li dan jonqos li jaghmel dik l-immissjoni.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info