Reference: Volume 37D (1953), Part No. 3, Section , Page 894

Judgement Details


Date
18/06/1953
Court
OF COMMERCE
Judiciary
GOUDER TANCRED
Parties
SALVATORE MICALLEF NE. vs GIOVANNI AQUILINA
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
ACCETTAZZJONI U APPROVAZZJONI - KONTIJIET - TALBA GHAL KONTIJIET GODDA
Summary
Il-fatt li l-kontijiet ikunu gew redotti skond l-uzu ma jnehhix id-dritt ta' min ghandu jircievi l-kontijiet li jezigi li dawk il-kontijiet jigu kompilati u prezentati fil-forma traccjata mill-ligi, ghalkemm hu principju universalment ammess mid-dottrina u mill-gurisprudenza illi l-kont ghandu jitqies validament kompilat meta jipprezenta fl-insjeme tieghu l-istat attwali tad-dhul u l-hrug, anki jekk ma jkunx ghal kollox konformi ghall-preskrizzjonijiet tal-ligi. Imma meta l-kont, kif gie kompilat u prezentat, ikun gie accettat u approvat, ma jistax jintalab kont gdid.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info