Reference: Volume 37D (1953), Part No. 4, Section , Page 1044

Judgement Details


Date
28/02/1953
Court
OF CRIMINAL APPEAL (INFERIOR)
Judiciary
HARDING WILLIAM
Parties
IL-PULIZIJA vs SALVATORE SALIBA
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
"BIS IN IDEM" - ART. 521 TAL-KODICI KRIMINALI - ESTINZJONI TAL-AZZJONI PENALI - INSEPARABILITA` GURIDIKA U INSEPARABILITA` ACCIDENTALI
Summary
biexjista` jinghad li hemm estinzjoni ta` l-azzjoni minhabba sentenza precendenti, hemm bzonn li jkun l-istess fatt, fizikament kunsdrat; um hux bizzejjed li jinghad li l-fatt sar fl-istess kontest ta` azzjoni, u ntant ikun materjalment distingwibili. ghaldaqstant, jekk wiehed jingurja persuna ohrabil-kliem u, sija pure immedjatament wara jibbestemmja, hemm fatti li huma distingwibili materjalment, ghalkemm fl-istess kontest ta` azzjoni fis-sens ta` sekwenza immedjata; u meta jigi mmputat talli bbestemja, ma jistax jinvoka l-estinzjoni ta` l-azzjoni minhabba l-fatt li huwa gie precedutementkundanant ghall-ingurji. F'kaz simili lanqas jista` jinghad li hemm assobiment minhabba inseparabilita`; ghax l-inseparabilita` jehtieg li tkun guridika u mhux accidentali, mentri l-passagg mill-kliem ingurjuz ghad-dagha huwa effett tal-kalkolu tad-delinkwent. hemm ipotesi ohra fejn l-eccezzjoni ta` l-estinzjoni tista` tinghata b'success, cjoe` meta l-Pulzija tkun iddeduciet certu titolu ta `imputazzjoni ghal certu fatt, u mbaghad il-Pulizija terga` tipprocedi fuq l-istess fatt b'imputazzjonitat-titolu magguri.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info