Reference: Volume 37D (1953), Part No. 3, Section , Page 883

Judgement Details


Date
15/05/1953
Court
OF COMMERCE
Judiciary
GOUDER TANCRED
Parties
GEORGE CUTAJAR vs EDWARD VINCENTI KIND PR. ET NE.
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
APPALT - ART. 1732 (1) TAL-KODICI CIVILI - DANNI - KJAMATA FIL-KAWZA - PERIT - SOLIDARJETA'
Summary
L-appaltatur li jezegwixxi hazin ix-xoghol li jifforma l-oggett ta' l-appalt huwa responsabili ghad-dannu kollu li jigi minn dik l-ezekuzzjoni hazina tax-xoghol; u dan avvolja ghas-sorveljanza ta' dakix-xoghol ikun hemm perit imqabbad mill-appaltant, jekk il-vizzju tax-xoghol ikun fil-lavorazzjoni,u mhux fid-direzzjoni tal-perit; u anki jekk il-perit jista' talvolta jkun kolpevoli fis-sorveljanza. Infatti, il-perit kolpevoli ta' difett ta' sorveljanza ghandu regress kontra l-appaltatur li jkun ikkommetta vizji ta' lavorazzjoni. Ghaldaqstant, ghalkemm l-arkitett u l-appaltatur jistghu jigukundannati flimkien u "in solidum", bhal ma jistghu jigu kundannati separatment u ratealment, ma hemmx lok li l-perit jigi msejjah fil-kawza li tkun saret biss kontra l-appaltatur, jekk il-fatti juruilli l-hsara hija dovuta ghal difett ta' lavorazzjoni kommess mill-appaltatur.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info