Reference: Volume 37D (1953), Part No. 3, Section , Page 879

Judgement Details


Date
15/05/1953
Court
OF COMMERCE
Judiciary
GOUDER TANCRED
Parties
GIUSEPPE BUGEJA vs CARMELO FALZON
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
BOARD TAL-KERA - FOND URBAN U FOND RUSTIKU - KOMPETENZA - LOKAZZJONI
Summary
Fond urban hu kwalunkwe fabbrikat jew bini li ma jkunx kostruzzjoni rurali, appartenenti lill-proprjetarju tal-fond li jisserva bih; u fond rustiku hu kwalunkwe fond iehor, komprizi l-kostruzzjonijietrurali, cjoe' l-kostruzzjonijiet appartenenti lill-istess proprjetarju tal-fond li jisserva bihom,u li huma destinati ghall-abitazzjoni ta' min jattendi ghall-koltivazzjoni, jew ghall-kustodja u konservazzjoni ta' makni u attrezzi li jservu ghall-koltivazzjoni tar-raba', jew biex jitpoggew fihom il-prodotti agrarji. Jekk il-fond ikun urban it-tribunal kompetenti jiehu konjizzjoni ta' talba biexl-inkwilin jigi zgumbrat minnu meta tispicca l-lokazzjoni huwa l-Board tal-Kera.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info