Reference: Volume 37D (1953), Part No. 3, Section , Page 816

Judgement Details


Date
15/01/1953
Court
OF COMMERCE
Judiciary
GOUDER TANCRED
Parties
JOSEPH LAFERLA NE. vs JOSEPH SPITERI
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
ARREST PERSONALI - ART. 359 (A) KAP 15. - DOLO U FRODE
Summary
L-elementi tal-frode rikjesti mid-dispozizzjoni tal-ligi relativa ghall-arrest personali tad-debiturghal dolo u frode huma dawk ta' kull frode civili ohra, jigifieri li d-debitur jaghmel hsara u dannu reali lill-kreditur. Il-kummercjant li huwa konsapevoli mill-insolvenza proprja, u ntant jordna merkanzija li jaf li ma jkunx jista' jissoddisfa l-prezz taghha, jikkommetti att frawdolent fil-waqttal-kuntrattazzjoni tad-debitu. U meta tigi akkwistata merkanzija mhux biex jigi minnha maghmul profitt lecitu, imma minghajr l-intenzjoni li tigi mhallsa u semplicement biex tigi svenduta, dak l-agir huwa l-aghar forma ta' frode.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info