Reference: Volume 37D (1953), Part No. 3, Section , Page 952

Judgement Details


Date
15/12/1953
Court
OF COMMERCE
Judiciary
GOUDER TANCRED
Parties
GIULIA HOLLAND vs TERESA SHEAD ET.
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
ART. 641 TAL-KODICI TAL-KUMMERC - BARMAID - KOMPETENZA - KOMUNJONI TA' L-AKKWISTI - MARA
Summary
B'ligi espressa, il-Qorti tal-Kummerc tiddecidi l-azzjonijiet kontra agenti jew persuni ohra inkarikati minn kummercjanti u subalterni taghhom, ghall-operazzjonijiet maghmulin fil-kors ordinarju tal-kummerc principali; u per konsegwenza ghandhom jigu ritenuti kummercjali l-azzjonijiet tal-preponentikontra l-prepost u l-kommess in raguni ta' fatti li jirriferixxu ruhhom ghall-kummerc tieghu. Ghaldaqstant azzjoni tal-principal kontra barmaid, ghar-rifuzjoni ta' anticipi ta' salarju u somministrazzjonijiet lilha maghmula in konnessjoni mal-kummerc tal-principal, hija ta' kompetenza tal-Qorti tal-Kummerc. Meta wiehed ikollu xi pretensjoni kontra mara mizzewga riferibilment ghal xoghol li tkunghamlet, ghandu jagixxi wkoll kontra l-mara mizzewga in unjoni ma' zewgha, u flimkien ma' l-istesszewgha bhala kap tal-komunjoni ta' l-akkwisti; u mhix, ghalhekk, attendibili l-eccezzjoni illi l-mara ma tistax tigi citata fl-istess kawza flimkien mar-ragel.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info