Reference: Volume 37D (1953), Part No. 3, Section , Page 944

Judgement Details


Date
02/12/1953
Court
OF COMMERCE
Judiciary
GOUDER TANCRED
Parties
JOSEPH CAMILLERI NE. ET. vs VINCENT MAMO PR. ET. NE.
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
ART, 1239 U 1240 TAL-KODICI CIVILI - FALLIMENT - KOMPENSAZZJONI
Summary
L-attijiet maghmula minn kummercjant wara c-cessazzjoni tal-pagamenti, attwali jew prossima, imma qabel id-dikjarazzjoni tal-falliment, maghmula minnu stess jew mill-Qorti, huma distinti f'zewg klassijiet. L-ewwel klassi tirrigwarda l-obligazzjonijiet u kull att iehor tal-fallut b'titolu gratuwitu;liema attijiet huma nulli "di pieno diritto". It-tieni klassi tikkomprendi l-attijiet b'titolu oneruz u l-pagamenti maghmulin mid-debitur qabel id-dikjarazzjoni tal-falliment; liema attijiet huma annullabili meta jikkonkorru karattri ta' dolo anki da parti ta' l-interessat. Il-kompensazzjoni konvenzjonali tidhol fit-tieni klassi ta' l-attijiet hawm imsemmija, ghax tikkostitwixxi att tal-fallut;imma l-ligi kummercjali ma tidderogax ghan-norma tal-Kodici Civili relativament ghall-kompensazzjoni legali. Dik il hija kolpita hija l-kompensazzjoni konvenzjonali, u mhux il-kompensazzjoni legali.Ghaldaqstant jekk bejn il-fallut u debitur tieghu tkun ivverifikat ruhha kompensazzjoni legali qabel id-dikjarazzjoni tal-falliment, dik il-kompensazzjoni ssehh, u d-debitur tal-fallut ma jsitax jigi kundannat ihalls id-dejn tieghu lejn il-fallut li gie estint bis-sahha ta' dik il-kompensazzjoni.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info