Reference: Volume 32A (1945), Part No. 1, Section , Page 268

Judgement Details


Date
18/06/1945
Court
OF APPEAL (CIVIL, SUPERIOR)
Judiciary
BORG GORG, GANADO E., CAMILLERI LUIGI A.
Parties
GIOVANNI VASSALLO vs VIOLET CAMILLERI
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
"ENGAGEMENT RING" - ART. 1569 U 1570 TA' L-ORDINANZA VII TA' L-1988 - DANNI - RIGALI - SPONSALI
Summary
Hemm rigali li jibqghu ta' proprjeta' ta' dak fost l-gharajjes li jaghmilhom lill-parti l-ohra, li taghhom il-parti l-ohra ghandha sempliciment l-uzu, u li ghalhekk ghandhom jigu ritornati lid-donantijekk iz-zwieg ma jsirx. Imma hemm rigali ohra totalment distinti, jigifieri veri donaturi, li wiehed mill-gharajjes jaghmel lill-parti l-ohra u li jibqghu tad-donatarju meta z-zwieg jisfrattaa bi htija tad-donanti. L-"engagement ring" ghandu n-natura ta' kaparra' u ghalhekk anki dan ic-curkett jibqgha tad-donatarju meta iz-zwieg ma jsirx ghal htija tad-donanti. Dan jirriferixxi ghac-curkett lil-gharusa jew niesha huma soliti jaghtu lill-gharus fl-okkazzjoni tal-gherusija skond l-uzu antik.Imma, billi minn xi zmien 'il hawn dahal uzu, almenu f'certi klassijiet tal-popolazzjoni, li f'dikl-okkazjoni anki l-gharus jaghti c-curkett lill-gharusa, huwa evidenti li anki dan ic-curkett huwa suggett ghall-istess regoli bhall-"engagement ring".
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info