Reference: Volume 37D (1953), Part No. 3, Section , Page 1001

Judgement Details


Date
10/01/1953
Court
OF CRIMINAL APPEAL (INFERIOR)
Judiciary
HARDING WILLIAM
Parties
IL-PULIZIJA vs GIOVANNI ANASTASI
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
"ENABLING LAW" - "FINANCE (DEFENCE) REGUALTIONS, 1942" - "MALTA CONSTITUTION LETTERS PATENT, 1947" - "RESERVED MATTERS" - ART. 28 TAL-KODICI KRIMINALI - GVERNATUR - NOTIFIKAZZJONI TAL-GVERN NRU. 409 TA` L-1949 - ORDINANZA - PRESKRIZZJONI
Summary
Ghalkemm skond il-Kostituzzjoni ta` l-1947 il-Gvernatur, meta tkun materja gdida, jillegifera fuq ir-"reserved matters" per mezz ta` Oridnanza, b'daqshekk ma geix imnehhi bl-ebda mod il-poter tal-Gvernatur li, dwar dawk il-amterji rizervati li ghalihom hemm diga "enabling law", jillegifera b'forma ohra taht "statutory powers". Ghalhekk mhix attendibili l-allegazzjoni illi l-emendi maghmula mill-Gvernatur fil-Fiannce (defence) rEgualtions ta` l-1947 bin-Notifikafazzjoni tal-Gvern nru. 409 ta` l-`949, in kwnatu jvarjaw il-piena, kienu nulli ghax ma sarux b'Ordinanza, u ghliex marru l-hemm mill-"enabling law". Ghalkemm ma tistax tigi istitwita azzjoni kontra min jikkontravjeni ghall-Finance (Defence) Regulations wara li jkunu ghaddew tliet xhur mid-data li fiha l-Gvernatur ikun gie a konjizzjoni ta` provi sufficjenti fl-opinjoni teighu biex jiggustifkaw dik l-azjoni, u ghalkemm ic-certifkat tal-Gvernatur li jaccerta meta kienet dik id-data huwa "conclusive evidence", dana pero` ma jfisserx illil-prova tad-data meta l-Gvernatur gie a konjizzjoni ta` dakw il-provi ma tistax issir b'mezzi ohra. Reat li jikser ligi li hija ntiza biex tipprotegi l-isterlina ma jistax jinghad li huwa ta`natura trivjali, talil i huwa applikabili ghalih l-artikolu 23 tal-Kodici Kriminali.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info