Reference: Volume 38B (1954), Part No. 2, Section , Page 562

Judgement Details


Date
27/07/1954
Court
CIVIL COURT, FIRST HALL
Judiciary
CARUANA COLOMBO VICTOR J.
Parties
ANTONIA ABELA PR. ET NE vs PHILIP ABELA
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
ALIMENTI - ART. 3 (2), U 14 (1) TAL-KODICI CIVILI - DIZOKKUPAZZJONI - MARA - RIKJAM TAT-TFAL - SEPARAZZJONI PERSONALI - TFAL
Summary
F'kawza li l-mara taghmel kontra r-ragel ghall-alimenti, li ma tkunx ukoll kawza ta' separazzjoni personali, ir-ragel ma ghandhux dritt iqanqal il-kwistjoni jekk ghandux dritt jew le li martu ma tigixlura f'daru. U jekk il-mara tkun abbandunat id-dar konjugali, u r-ragel ma jkunx interpellaha biextirritorna f'daru, huwa jibqa' tenut li jissomministralha l-alimenti, u ghandu l-obligu li jmantuiha, skond il-mezzi u l-kondizzjoni tieghu, kif ukoll lit-tfal, uliedu, li jkunu maghha. Jekk imbaghad ir-ragel ikun irdi jirrikjama mieghu dawk it-tfal, huwa ghandu jagixxi b'azzjoni separata, u l-Qorti allura tara l-interess supre tat-tfal x'ikun jezigi, anzi jimponu, li jsir. Sadattant huwa jkuntenut lejhom ghall-alimenti, salv id-dritt tieghu, fin-nuqqas ta' cirkustanzi kuntrarji, li jara lill-uliedu. U ma jistax ir-ragel jezenta ruhu mill-obligu li jaghti l-alimenti lill-martu u lill-uliedu billi huwa jkun dizokkupat u ghalhekk ma ghandux mezzi bizzejjed biex bihom jissomministralhom l-alimenti, meta huwa kapaci ghal xi xoghol li bih huwa jista' jipprokura dawk il-mezzi.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info