Reference: Volume 38B (1954), Part No. 2, Section , Page 480

Judgement Details


Date
26/04/1954
Court
CIVIL COURT, FIRST HALL
Judiciary
CARUANA COLOMBO VICTOR J.
Parties
SALVATORE CINI vs GIUSEPPA CINI
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
ALIMENTI - KURATRICI "AD LITEM" - MARA - TFAL
Summary
L-omm mifruda mir-ragel ma ghandhiex ghalfejn tigi nominata kuratrici "ad litem" ta' wliedha minorenni sabiex hija jitlob kontra zewgha l-alimenti ghal dawk it-tfal minuri; imma tista' tfittex ghal dawk l-alimenti taghhom b'isimha biss. Kif il-mara mifruda mir-ragel tista' tagixxi kontra zewgha ghall-alimenti, ghaliha u ghal uliedha, f'isimha biss, ma hemmx raguni ghaliex, jekk ghal xi raguni tajba r-ragel, kundannat biex jissomministra dawk l-alimenti, jitlob li dawk l-alimenti, in kwantu akkordati lill-uliedu minuri, jigu mnaqqsa jew imnehhija, hemm bzonn li hu jintenta l-azzjoni relativa kontra martu f'isem dawk it-tfal.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info